Thông tin chung cư hà nội

Bất động sản

Thông tin nhà đất

Đất nền nhà thổ cư

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Hợp đồng nhà tập thể Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu

CỘNG HÒA xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập – không bị các nghĩa vụ hoặc trách nhiệm trói buộc – Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội , ngày........ tháng........năm 2015
giao kèo MUA BÁN CĂN HỘ cư xá
Chung Cư Goldmark City  

Số: ....................2015/HĐMB
căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
căn cứ Luật nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005;
căn cứ Luật kinh doanh Ngưng lại sản ngày 29 tháng 6 năm 2006;
chứng cứ Luật canh giữ người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;
chứng cứ nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của quốc dân đại hội về việc thí điểm cho tổ chức , cá nhân ngoại bang mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
chứng cứ Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn Việc trông coi sắp đặt một số điều của nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của quốc dân đại hội về việc thí điểm cho tổ chức , cá nhân ngoại bang mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
chứng cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Việc trông coi sắp đặt Luật Nhà ở;
chứng cứ Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Việc trông coi sắp đặt một số điều của Luật canh giữ người tiêu dùng;
chứng cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụt hứng và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Việc trông coi sắp đặt Luật Nhà ở;
chứng cứ Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây dựng về hiệu đính , tu bổ Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụt hứng và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn Việc trông coi sắp đặt Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 11 tháng 05 năm 2010 của UBND đô thị Hà Nội về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở - Văn phòng – dịch vụ địa điểm số 136 đường Hồ Tùng Mậu , thịt Cầu Diễn , huyện Từ Liêm , đô thị Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 2901/UBND-KH&ĐT của UBND Tp Hà Nội ngày 21 tháng 4 năm 2011 về việc chấp thuận đầu tư đề án xây dựng Khu nhà ở Văn phòng dịch vụ tại số 136 Hồ Tùng Mậu , thịt Cầu Diễn , huyện Từ Liêm;
Căn cứ Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 20 tháng 07 năm 2011 của UBND đô thị Hà Nội về việc thu hồi 113.909 m2 đất tại 136 Hồ Tùng Mậu , thịt Cầu Diễn , huyện Từ Liêm; giao cho công ty TNHH thương mại – quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân để thực hiện đề án đầu tư xây dựng Khu nhà ở , văn phòng , dịch vụ;
Căn cứ hợp đồng ( văn bản ) ủy quyền về việc bán nhà ở qua Sàn giao thiệp BĐS được ký giữa công ty TNHH thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc Việt Hân với Sàn giao thiệp Ngưng lại sản [*];
chứng cứ Biên bản nghiệm thu phần móng công trình số [*] ngày [*] giữa công ty TNHH thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc Việt Hân và Nhà thầu thi công phần móng và tầng hầm;
Căn cứ Giấy xác nhận giao dịch qua Sàn giao dịch bất động sản [*];
chứng cứ nhu cầu mua bán căn hộ của Bên Mua và Bên Bán.
Các Bên dưới đây gồm:

Bên A: BÊN BÁN nhà ở ( sau đây gọi tắt là Bên Bán ):
công ty TNHH thương mại quảng cáo XÂY DỰNG ĐỊA ỐC VIỆT HÂN
Mã số doanh nghiệp:  0304683887
Địa chỉ: 55 B is Nguyễn Văn Thủ , phường Đakao , quận 1 , TP. Hầu hạ C M inh
Đại diện bởi: Ông .............................          Chức vụ: .....................
Số CMND ( hộ chiếu ): ..........................cấp ngày:...../...../....... , tại...........
Theo Giấy ủy quyền số 10/VH-UQ ngày 09/09/2014 của tổng giám đốc Công ty       
Điện thoại: ( 08 ) 39110389           Fax: ( 08 ) 39110393
Số tài khoản: 03001010608681 tại nhà băng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Hà Nội
Bên B: BÊN MUA nhà ở ( sau đây gọi tắt là Bên Mua ):
Ông ( bà ):................................................................................................
Số CMND ( hộ chiếu ) số:.......................cấp ngày:..../..../..... , tại..............
Hộ khẩu thường trú:.................................................................................
Tấm giấy ghi tên tuổi liên hệ:..........................................................................................
Điện thoại:.............................................Fax ( nếu có ):..............................
Hai bên đồng ý ký kết bản hợp đồng mua bán căn hộ nhà tập thể này với các điều , khoản sau đây:

Điều 1: giải thích từng
Trong hợp đồng này các từ và cụm từ dưới đây được hiểu như sau:
- "Căn Hộ" Là một căn hộ nhà tập thể cao cấp được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã được duyệt thuộc nhà nhà tập thể do công ty TNHH thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc Việt Hân đầu tư xây dựng với các đặc trưng được miêu tả tại Điều 2 của hợp đồng này;
- "Nhà Chung Cư" Là hết thảy nhà nhà tập thể cao cấp có căn hộ mua bán do công ty TNHH thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc Việt Hân làm chủ đầu tư , bao gồm các căn hộ , diện tích kinh doanh , thương mại , văn phòng và các công trình tiện ích chung của tòa nhà , kể cả phần khuôn viên ( nếu có ) được xây dựng tại Dự án Khu nhà ở – văn phòng – dịch vụ tại số 136 Hồ Tùng Mậu , quận Bắc Từ Liêm , thành phố Hà Nội.
- "Hợp Đồng" Là hợp đồng mua bán căn hộ nhà tập thể này và hết thảy các phụ lục đính kèm cũng như mọi hiệu đính , tu bổ bằng văn bản đối với hợp đồng này do các bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện hợp đồng này;
- "Giá Bán Căn Hộ" Là tổng số tiền bán căn hộ được xác định tại Điều 3 của hợp đồng này;
- "Bảo Hành Nhà Ở" Là việc khắc phục , sửa sang , thay thế các hạng mục được thống kê cụt tại Điều 9 của hợp đồng này khi bị hỏng hóc , khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng căn hộ gây ra trong khoảng thời gian theo quy định của luật pháp nhà ở và theo thỏa thuận trong giao kèo này;
- "Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ" Là diện tích sử dụng riêng của căn hộ mua bán được tính theo kích cỡ thông thủy và được ghi vào Giấy xác thực cấp cho người mua , bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công , lô gia ( nếu có ) gắn liền với căn hộ đó; không tính tường bao ngôi nhà , tường phân chia các căn hộ và diện tích sàn có cột , hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn , trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ đã được phê duyệt;
- "Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ" Là diện tích được tính từ tim tường bao , tường ngăn căn hộ , bao gồm cả diện tích sàn có cột , hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ;
- "Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua" Là phần diện tích sử dụng căn hộ được quy định tại Khoản 6 Điều này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ này;
- "Phần sở hữu riêng của Bên Bán" Là phần diện tích trong nhà cư xá nhưng Bên Bán không bán mà ngăn lại trong một giới hạn nhất định để sử dụng hoặc kinh dinh và Bên Bán cũng không phân bổ giá trị phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào giá bán căn hộ;
- "Phần sở hữu chung trong nhà chung cư" Là phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu , sử dụng chung trong nhà cư xá theo quy định của luật pháp nhà ở và được các bên thỏa thuận cụt ngủn tại khoản 3 Điều 11 của giao kèo này;
- "Bản nội quy nhà chung cư" Là bản nội quy quản lý , sử dụng nhà cư xá được đính kèm theo giao kèo này và tất cả các hiệu đính , tu bổ được Hội nghị nhà nhà tập thể thông qua trong quá trình quản lý , sử dụng nhà ở;
- "Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư" Là Bớt đi 2% mà các bên có bổn phận phải đóng góp đối với phần sở hữu riêng của mình để phục vụ cho việc bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư;
- "Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư" Là các dịch vụ quản lý vận hành nhà nhà tập thể , bao gồm việc quản lý , vận hành nhằm đảm bảo cho nhà nhà tập thể hoạt động bình thường;
- "Bảo trì nhà chung cư" Là việc duy tu , bảo dưỡng luôn luôn , sửa sang định kỳ , sửa sang đột xuất gia cư và thiết bị xây dựng công nghệ gắn với nhà nhà tập thể đó nhằm duy trì chất lượng nhà chung cư;
- "Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư" Là đơn vị thực hiện việc quản lý , vận hành nhà nhà tập thể sau khi nhà nhà tập thể được xây dựng xong và đưa vào sử dụng;
- "Sự kiện bất khả kháng" Là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi bên hoặc các bên trong hợp đồng này không thể lường trước được và không thể khắc phục được để thực hiện các bổn phận của mình theo hợp đồng này , mặc dầu đã vận dụng mọi thủ pháp nhu yếu và khả năng cho phép. Các trường hợp được coi là sự kiện bất khả kháng được các bên nhất trí thỏa thuận cụt tại Điều 14 của hợp đồng này;
- "Giấy chứng nhận" Là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu gia cư và Chia của cải khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đem cho Bên Mua căn hộ theo quy định của pháp luật đất đai.

Điều 2. Đặc trưng của căn hộ mua bán
- Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua căn hộ nhà tập thể cao cấp số ………… , tầng ……. , Toà tháp ……. của Dự án Khu nhà ở – văn phòng – dịch vụ tại số 136 Hồ Tùng Mậu , phường Phú Diễn , quận Bắc Từ Liêm , thành phố Hà Nội. Căn hộ có đặc điểm chi tiết như quy định tại Phụ lục 1 Hợp đồng này.

Điều 3. Giá bán căn hộ , kinh phí bảo trì , phương thức và thời hạn thanh toán
Giá bán căn hộ , kinh phí bảo trì và tiến độ thanh toán sẽ phục tùng quy định tại Phụ lục 2 của hợp đồng này.
- Mọi khoản niêm yết và nộp tiền theo Hợp Đồng này sẽ được thực hiện bằng Đồng Việt Nam , bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên A.
Bên B có trách nhiệm thanh toán bĩ bàng các khoản tiền phải thanh toán theo lịch biểu thanh toán , quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp đồng này.

Điều 4. Chất lượng công trình gia cư
- Bên Bán cam đoan bảo đảm chất lượng công trình nhà nhà tập thể , trong đó có căn hộ nêu tại Điều 2 hợp đồng này theo đúng thiết kế đã được duyệt và sử dụng đúng ( hoặc tương đương ) các nguyên liệu xây dựng căn hộ mà hai bên đã cam đoan trong hợp đồng này.
- Tiến độ xây dựng: Hai bên thống nhất Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng nhà theo đúng tiến độ để đảm bảo bàn giao nhà cho Bên Mua theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Hợp đồng này.
- Bên Bán phải thực hành xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ người ốm nhu cầu ở tại khu nhà cư xá của Bên Mua theo đúng quy hoạch , thiết kế , nội dung , tiến độ dự án đã được phê duyệt và chắc chắn chất lượng theo đúng quy chuẩn , tiêu chuẩn xây dựng do quốc gia quy định.
- Bên Bán phải hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ người ốm nhu cầu ở cần yếu của Bên Mua tại khu nhà cư xá theo nội dung dự án và tiến độ đã được phê duyệt trước ngày Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên Mua , bao gồm: hệ thống giao thông đường giao thông; hệ thống giao thông điện chiếu sáng công cộng , điện sinh hoạt; hệ thống giao thông cung cấp nước sinh hoạt , nước thải .

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán
Quyền của Bên Bán :
- request Bên Mua trả tiền mua căn hộ theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của giao kèo Phụ lục 2 của Hợp đồng và được phạt chậm thanh toán trong trường hợp Bên Mua chậm thanh án nạn mù chữ theo tiến độ quy định tại Phụ lục 2 của Hợp đồng này. Việc phạt chậm thanh toán được quy định cụt thun lủn tại khoản 1 Điều 12 của giao kèo này;
request Bên Mua nhận bàn giao căn hộ theo đúng kì hạn thỏa thuận ghi trong giao kèo này;
- Được bảo lưu quyền sở hữu căn hộ và có quyền từ chối bàn giao căn hộ hoặc bàn giao bản chính Giấy xác thực của Bên Mua cho đến khi Bên Mua hoàn thành các nghĩa vụ thanh án nạn mù chữ tiền theo thỏa thuận trong giao kèo này;
Có quyền ngừng hoặc request nhà cung cấp ngừng cung cấp điện , nước và các service tiện ích khác nếu Bên Mua ( hoặc bên mua lại nhà hoặc bên nhận nhượng giao kèo mua bán căn hộ từ Bên Mua ) vi phạm quy chế quản lý sử dụng nhà cư xá do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy quản lý sử dụng nhà cư xá đính kèm theo hợp đồng này;
- Được quyền đổi thay trang thiết bị , nguyên liệu xây dựng công trình nhà nhà tập thể quý báu chất lượng tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng;
thực hiện các quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà nhà tập thể trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư; ban hành Bản nội quy nhà chung cư; thành lập Ban quản trị nhà chung cư; tuyển trạch và ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý , vận hành nhà nhà tập thể để quản lý vận hành nhà nhà tập thể kể từ khi đưa nhà nhà tập thể vào sử dụng cho đến khi Ban quản trị nhà nhà tập thể được thành lập;
đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán căn hộ theo thỏa thuận tại Điều 15 của hợp đồng này;
- yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải bồi thường theo quy định của hợp đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Các quyền khác được quy định tại Hợp đồng này và pháp luật.
bổn phận của Bên Bán:
- Cung Đem cho Bên Mua các thông báo chính xác về quy hoạch chi tiết , thiết kế nhà nhà tập thể và thiết kế căn hộ đã được duyệt. Cung Đem cho Bên Mua kèm theo hợp đồng này 01 ( một ) bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ mua bán , 01 ( một ) bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng nhà có căn hộ mua bán , 01 ( một ) bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa nhà nhà tập thể có căn hộ mua bán đã được duyệt và các giấy tờ pháp lý liên đới đến việc mua bán căn hộ. Các bản vẽ này có thể được trình bày trên một hoặc nhiều trang giấy;
- Xây dựng gia cư và các công trình hạ tầng theo đúng quy hoạch , nội dung hồ sơ đề án và tiến độ đã được duyệt , đảm bảo khi bàn giao thì Bên Mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường;
- Thiết kế diện tích , mặt bằng căn hộ và thiết kế công trình hạ tầng tuân thủ quy hoạch và các quy định của pháp luật về xây dựng. Thiết kế diện tích , mặt bằng căn hộ sẽ không bị đổi thay , trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền , hoặc theo thỏa thuận giữa Bên Mua và Bên Bán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
- Đảm bảo chất lượng xây dựng , cấu trúc kỹ thuật và mỹ thuật nhà nhà tập thể theo đúng Các quy định thiết kế , Các quy định kỹ thuật hiện hành;
- Bảo quản căn hộ trong thời gian chưa giao gia cư cho Bên Mua; thực hiện bảo hành căn hộ và nhà nhà tập thể theo quy định tại Điều 9 của hợp đồng này;
Bàn giao căn hộ và các giấy tờ pháp lý liên đới đến căn hộ mua bán cho Bên Mua theo đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng này;
- hướng dẫn và tương trợ Bên Mua ký phối hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp điện , nước , viễn thông , truyền hình cáp , internet;
Nộp tiền sử dụng đất và các khoản thuế thuộc trách nhiệm của Bên Bán liên hệ đến việc bán căn hộ theo quy định của pháp luật;
- Làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua. Trong trường hợp này , Bên Bán sẽ có văn bản thông báo cho Bên Mua về việc nộp các giấy tờ liên hệ để Bên Bán làm thủ tục yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ cho Bên Mua;
- Trong thời hạn 15 ngày , kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Bán mà Bên Mua không nộp bĩ bàng các giấy tờ theo thông báo thì coi như Bên Mua tình nguyện đi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Khi Bên Mua tình nguyện làm thủ tục yêu cầu cấp Giấy chứng nhận thì Bên Bán phải tương trợ và cung cấp bĩ bàng hồ sơ pháp lý về căn hộ mua bán cho Bên Mua;
- Tổ chức Hội nghị nhà nhà tập thể lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà nhà tập thể nơi có căn hộ bán; thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản trị nhà nhà tập thể khi nhà nhà tập thể chưa thành lập được Ban quản trị;
- Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Mua khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường trong hợp đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Nộp kinh phí bảo trì 2% theo quy định của pháp luật đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của Bên Bán và chuyển tất kinh phí bảo trì đã thu của Bên chuốc vào tài khoản tại nhà băng và giao cho Ban quản trị nhà nhà tập thể theo đúng thỏa thuận tại Phụ lục 2 của hợp đồng này;
Các bổn phận khác quy định tại Hợp đồng này và pháp luật.

Điều 6. Quyền và bổn phận của Bên Mua
Quyền của Bên Mua:
- Nhận bàn giao căn hộ quy định tại Điều 2 của hợp đồng này có chất lượng với các thiết bị , nguyên liệu nêu tại bảng vật liệu và trang thiết bị gắn liền với căn hộ mà các bên đã thỏa thuận kèm theo hợp đồng này và hồ sơ căn hộ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng này;
- Được đỗ xe đạp , xe cho người tàn tật , xe động cơ hai bánh ( số lượng không quá 02 xe mỗi căn hộ và có trả phí trông xe ) tại bãi đỗ xe do đơn vị trông xe sắp xếp dựa trên thiết kế bãi đỗ xe đã được duyệt. Đối với xe ô tô thì Bên Mua được đỗ tại bãi đỗ xe ô tô thuộc sở hữu riêng của Bên Bán sau khi Bên Bán đưa bãi đỗ xe ô tô vào hoạt động;
- yêu cầu Bên Bán làm thủ tục yêu cầu cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật , trừ trường hợp Bên Mua tình nguyện thực hiện thủ tục này theo thỏa thuận tại điểm i khoản 2 Điều 5 của hợp đồng này;
- Được toàn quyền sở hữu , sử dụng và thực hiện các giao thiệp đối với căn hộ đã mua theo quy định của pháp luật , song song được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên Bán sau khi nhận bàn giao căn hộ theo quy định về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ;
- Nhận Giấy chứng nhận sau khi đã thanh toán đủ 100% tiền mua căn hộ và nộp các loại thuế , phí , lệ phí liên hệ đến căn hộ mua bán theo thỏa thuận trong hợp đồng này và theo quy định của pháp luật;
- yêu cầu Bên Bán hoàn tất việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng tầng lớp theo đúng nội dung , tiến độ đề án đã được phê duyệt;
Có quyền chối từ nhận bàn giao căn hộ nếu Bên Bán không hoàn tất việc xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu , bình thường của Bên Mua theo đúng thỏa thuận tại khoản 4 Điều 4 của hợp đồng này;
- yêu cầu Bên Bán tổ chức Hội nghị nhà nhà tập thể lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà nhà tập thể nơi có căn hộ mua bán khi Có sẵn điều kiện thành lập Ban quản trị nhà nhà tập thể theo quy định của Bộ Xây dựng;
- yêu cầu Bên Bán nộp kinh phí bảo trì nhà nhà tập thể theo đúng thỏa thuận tại điểm b khoản 3 Điều 3 của hợp đồng này;
Các quyền khác được quy định tại Hợp đồng này và/hoặc do pháp luật quy định.
bổn phận của Bên Mua:
- thanh toán bĩ bàng và đúng hạn số tiền mua căn hộ và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2% theo thỏa thuận tại Điều 3 và Phụ lục 2 của hợp đồng này không phụ thuộc vào việc có hay không có thông báo thanh toán tiền mua căn hộ của Bên Bán;
Nhận bàn giao căn hộ theo thỏa thuận trong hợp đồng này;
- Kể từ ngày bàn giao căn hộ , Bên Mua tuyệt đối chịu trách nhiệm đối với căn hộ đã mua ( trừ các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và việc bảo hành căn hộ của Bên Bán ) và tự chịu trách nhiệm về việc mua , duy trì các hợp đồng bảo hiểm nhu yếu đối với mọi rủi ro , thiệt hại liên hệ đến căn hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;
- Kể từ ngày bàn giao căn hộ , kể cả trường hợp Bên Mua chưa vào sử dụng căn hộ thì căn hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo nội quy quản lý sử dụng nhà nhà tập thể và Bên Mua phải tuân thủ các quy định được nêu trong Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư;
- thanh toán các khoản thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật mà Bên Mua phải nộp như thỏa thuận tại Điều 7 của hợp đồng này;
- thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện , nước , truyền hình cáp , truyền hình vệ tinh , thông báo liên lạc , internet và các khoản thuế , phí khác nảy sinh theo quy định do nhu cầu sử dụng của Bên Mua;
- thanh toán phí quản lý vận hành nhà nhà tập thể và các chi phí khác theo thỏa thuận quy định tại khoản 5 Điều 11 của hợp đồng này , kể cả trường hợp Bên Mua không sử dụng căn hộ đã mua;
- Chấp hành các quy định của Chế độ quản lý sử dụng nhà nhà tập thể do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy quản lý sử dụng nhà nhà tập thể đính kèm theo hợp đồng này;
- Tạo điều kiện tiện lợi cho doanh nghiệp quản lý vận hành trong việc bảo trì , quản lý vận hành nhà chung cư;
- Sử dụng căn hộ đúng mục tiêu để ở theo quy định của Luật gia cư và theo thỏa thuận trong hợp đồng này;
- Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Bán khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định trong hợp đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
thực hiện các bổn phận khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định về quản lý , sử dụng nhà chung cư;
Các bổn phận khác theo quy định của hợp đồng này và/hoặc do pháp luật quy định.

Điều 7. Thuế và các khoản phí , lệ phí liên hệ
- Bên Mua phải thanh toán lệ phí trước bạ , các loại thuế , lệ phí và các loại phí liên đới đến việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật khi Bên Bán làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua và trong quá trình sở hữu , sử dụng căn hộ kể từ thời điểm nhận bàn giao căn hộ.
- Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại lệ phí , chi phí ( nếu có ) theo quy định cho nhà nước khi thực hiện bán căn hộ đã mua cho người khác.
Bên Bán có trách nhiệm nộp các bổn phận tài chính thuộc trách nhiệm của Bên Bán cho nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Giao nhận căn hộ
- điều kiện giao nhận căn hộ: Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên Mua ngay sau khi Bên Mua thanh toán 100% tiền mua căn hộ và 2% phí bảo trì theo quy định tại Điều 3 và Phụ lục 2 Hợp đồng này.
- Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên Mua dự kiến vào ngày 31/03/2017 , có thể sớm hơn hoặc muộn hơn không quá 90 ngày. Các trường hợp bàn giao sau ngày 30/06/2017 mới được coi là chậm bàn giao , trong trường hợp đó , Bên Bán phải có văn bản thông báo cho Bên Mua biết lý do chậm bàn giao căn hộ và Bên Bán phải chịu chế tài quy định tại Điều 12 Hợp đồng này.
- Trước ngày bàn giao căn hộ là 15 ngày , Bên Bán phải gửi văn bản thông báo cho Bên Mua về thời gian , và thủ tục bàn giao căn hộ.
- Căn hộ được bàn giao cho Bên Mua phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; phải sử dụng đúng các thiết bị , nguyên liệu nêu tại bảng danh mục nguyên liệu , trang thiết bị gắn liền với căn hộ mà các bên đã thỏa thuận theo hợp đồng , trừ trường hợp thỏa thuận tại điểm e khoản 1 Điều 5 của hợp đồng này.
- Vào ngày bàn giao căn hộ theo thông cáo , Bên Mua hoặc người được ủy quyền thích hợp phải đến thẩm tra tình trạng thực tế căn hộ so với thỏa thuận trong hợp đồng này , cùng với đại diện của Bên Bán đo đạc lại diện tích sử dụng thực tế căn hộ và ký vào biên bản bàn giao căn hộ.
- Trường hợp Bên Mua hoặc người được Bên Mua ủy quyền thích hợp không đến nhận bàn giao căn hộ đúng lịch theo thông cáo của Bên Bán trong hạn 15 ngày hoặc đến thẩm tra nhưng Xin từ bàn giao căn hộ mà không có lý do thích hợp ( trừ trường hợp thuộc diện thỏa thuận tại điểm g khoản 1 Điều 6 của hợp đồng này ) thì kể từ ngày đến hạn bàn giao căn hộ theo thông cáo của Bên Bán được xem như Bên Mua đã đồng ý , chính thức nhận bàn giao căn hộ theo thực tế và Bên Bán đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao căn hộ theo hợp đồng , Bên Mua không được quyền nêu bất kể lý do không hợp lý nào để Xin từ bàn giao căn hộ; việc chối từ nhận bàn giao căn hộ như vậy sẽ được coi là Bên Mua vi phạm hợp đồng và sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 12 của hợp đồng này.
Kể từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao căn hộ , Bên Mua được toàn quyền sử dụng căn hộ và chịu mọi trách nhiệm liên đái đến căn hộ mua bán , kể cả trường hợp Bên Mua có sử dụng hay chưa sử dụng căn hộ này.

Điều 9. Bảo hành nhà ở
- Bên Bán có trách nhiệm bảo hành căn hộ đã bán theo đúng quy định tại Điều 46 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở và các quy định hiệu chính , Sửa sang của nhà nước vào từng thời điểm.
- Khi bàn giao căn hộ cho Bên Mua , Bên Bán phải thông cáo và cung Đem cho Bên Mua 01 bản sao biên bản nghiệm thu đưa công trình nhà chung cư vào sử dụng theo quy định của pháp luật xây dựng để các bên chính xác thời điểm bảo hành nhà ở.
- Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm: sang sửa , khắc phục các hỏng hóc về phân bố chính của nhà ở ( dầm , cột , trần sàn , mái , tường , các phần ốp , lát , trát ) , các thiết bị gắn liền với nhà ở như hệ thống các loại cửa , đường dây cấp điện sinh hoạt , cấp điện Soi rõ , hệ thống cấp nước sinh hoạt , thoát nước thải , khắc phục các trường hợp nghiêng , lún , sụt nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì Bên Bán thực hiện bảo hành theo quy định của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành căn hộ bằng cách thay thế hoặc sang sửa các điểm bị khuyết tật hoặc thay thế các đồ vật cùng loại có chất lượng tương đương hoặc Trội hơn. Việc bảo hành bằng cách thay thế hoặc sang sửa chỉ do Bên Bán hoặc Bên được Bên Bán ủy quyền thực hiện.
- Bên Mua phải kịp thời thông cáo bằng văn bản cho Bên Bán khi căn hộ có các hỏng hóc thuộc diện được bảo hành. Trong hạn không quá 15 ngày , kể từ ngày nhận được thông cáo của Bên Mua , Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành các hỏng hóc theo đúng thỏa thuận và theo quy định của pháp luật; Bên Mua phải tạo điều kiện để Bên Bán thực hiện bảo hành nhà ở. Nếu Bên Bán chậm thực hiện việc bảo hành mà bất lợi cho Bên Mua thì phải chịu trách nhiệm bồi hoàn cho Bên Mua theo thiệt hại thực tế xảy ra.
- thời gian bảo hành nhà ở là 60 tháng , tính từ ngày Bên Bán ký biên bản nghiệm thu đưa nhà ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Bên Bán hư ảo hiện bảo hành căn hộ trong các trường hợp sau đây:
- Trường hợp hao mòn và khấu hao thông thường;
- Trường hợp hỏng hóc do lỗi của Bên Mua hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của bên thứ ba nào khác gây ra;
- Trường hợp hỏng hóc do sự kiện bất khả kháng;
- Trường hợp đã hết hạn bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 5 Điều này;
- Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 3 Điều này , bao gồm cả những thiết bị , bộ phận gắn liền căn hộ do Bên Mua tự lắp đặt hoặc tự sang sửa mà không được sự đồng ý của Bên Bán;
- Sau hạn bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 5 Điều này , việc sang sửa các hỏng hóc của căn hộ thuộc trách nhiệm của Bên Mua. Việc bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Điều 10. Chuyển giao quyền và bổn phận
- Trường hợp Bên Mua có nhu cầu cầm cố căn hộ đã mua cho tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam trước khi Bên Mua được cấp Giấy chứng thực thì Bên Mua phải thông cáo trước bằng văn bản để Bên Bán cùng Bên Mua làm các thủ tục nhu yếu theo quy định của ngân hàng.
- Trong trường hợp Bên Mua chưa nhận bàn giao căn hộ từ Bên Bán mà Bên Mua có nhu cầu thực hiện chuyển dịch hợp đồng này cho bên thứ ba thì các bên phải thực hiện đúng thủ tục chuyển dịch hợp đồng theo quy định của pháp luật về nhà ở. Bên Bán không được thu thêm bất kỳ một khoản phí chuyển dịch hợp đồng nào khi làm thủ tục xác nhận việc chuyển dịch hợp đồng cho Bên Mua.
Hai bên thống nhất rằng , Bên Mua chỉ được chuyển dịch hợp đồng mua bán căn hộ cho bên thứ ba khi Có sẵn các điều kiện sau đây:
- Căn hộ mua bán không đang trong tình trạng cầm cố tại tổ chức tín dụng hoặc không thuộc diện bị giữ lại chuyển dịch theo quyết định của cơ quan nhà nước hoặc không có tranh chấp với bên thứ ba , trừ trường hợp được nhà băng cầm cố đồng ý để Bên Mua chuyển dịch hợp đồng cho bên thứ ba;
- Bên Mua đã hoàn tất việc thanh toán các bổn phận đến hạn liên quan đến căn hộ đã mua cho Bên Bán theo thỏa thuận trong hợp đồng này;
Bên nhận chuyển dịch hợp đồng phải đủ điều kiện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhận chuyển dịch hợp đồng;
- Bên nhận chuyển dịch hợp đồng phải cam kết Tuân theo các thỏa thuận của Bên Bán và Bên Mua trong hợp đồng này.
- Trong cả hai trường hợp nêu tại khoản 1 và 2 Điều này , người mua lại nhà ở hoặc bên nhận chuyển dịch hợp đồng mua bán căn hộ đều được hưởng các quyền và phải thực hiện các bổn phận của Bên Mua theo thỏa thuận trong hợp đồng này và trong Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng này.

Điều 11. Phần sở hữu riêng , phần sở hữu chung và việc sử dụng căn hộ trong nhà chung cư
- Bên Mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích căn hộ đã mua theo thỏa thuận của hợp đồng này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ quy định tại Phụ lục 1 Hợp đồng này; có quyền sở hữu , sử dụng đối với phần diện tích , thiết bị thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư quy định tại khoản 3 Điều này.
- Các diện tích và trang thiết bị kỹ thuật thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Bán được quy định chi tiết tại Danh mục các công trình tiện ích thuộc sở hữu , sử dụng chung , riêng của các Bên đính kèm Phụ lục 1 của hợp đồng này.
- Các phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung , sử dụng chung của các chủ sở hữu trong nhà chung cư được quy định chi tiết tại Danh mục các công trình tiện ích thuộc sở hữu , sử dụng chung , riêng của các Bên đính kèm Phụ lục 1 của hợp đồng này.
- Hai bên đồng tình thỏa thuận mức phí quản lý vận hành nhà chung cư như sau:
Tính từ thời điểm Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên Mua theo quy định tại Điều 8 của hợp đồng này đến thời điểm Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và ký hợp đồng quản lý , vận hành nhà ở với đơn vị quản lý vận hành thì mức phí tối đa không vượt quá mức trần do cơ quan quản lý nhà nước quy định. Mức phí này có khả năng được Bên Bán sửa đổi nhưng phải tính toán hợp lý cho phù hợp với thực tế từng thời điểm. Bên Mua có bổn phận đóng khoản phí này cho Bên Bán vào thời khắc nhận bàn giao nhà.
- Sau khi Ban quản trị nhà cư xá được thành lập thì danh mục các nghề nghiệp , service , mức phí và việc đóng phí quản lý vận hành nhà cư xá sẽ do Hội nghị nhà cư xá quyết định và do Ban quản trị nhà cư xá thỏa thuận với chức vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
- Trường hợp uỷ ban hành chính tỉnh , thành thị trực thuộc trung ương nơi có nhà cư xá có quy định về mức phí quản lý vận hành nhà cư xá thì mức phí này được đóng theo quy định của quốc gia , trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Điều 12. Bổn phận của hai bên và việc xử lí vi phạm giao kèo
Hai bên hợp nhất hình thức xử lí vi phạm khi Bên Mua chậm trễ thanh án nạn mù chữ tiền mua căn hộ như sau:
- Nếu Bên Mua chậm thanh toán thanh án nạn mù chữ tiền mua căn hộ theo thỏa thuận tại Điều 3 và Phụ lục 2 của giao kèo này thì sẽ bị phạt chậm thanh toán với số tiền bằng: 0 , 05%/ngày x số ngày chậm thanh toán ( tính từ ngày phải thanh toán đến ngày thực trả ) x Tổng số tiền chậm thanh toán;
- Nếu Bên Mua chậm thanh toán trên 30 ngày kể từ ngày đến hạn phải thanh toán tiền mua căn hộ theo thỏa thuận tại Điều 3 và Phụ lục 2 của giao kèo này thì Bên Bán có quyền một phía kết thúc hợp đồng. Trong trường hợp này , Bên Bán được quyền bán căn hộ cho người khác mà không để ý có sự cùng quan điểm hoặc suy nghĩ với ai đó của Bên Mua. Bên Bán sẽ chỉ hoàn lại các khoản tiền cho Bên Mua sau khi Bên thứ ba thanh toán 100% giá trị căn hộ tính theo đơn giá mới.
- Bên Bán sẽ trả lại số tiền mà Bên Mua đã thanh án nạn mù chữ sau khi đã khấu trừ các khoản tiền sau:
- Tiền phạt chậm thanh toán với số tiền bằng: 0 , 05%/ngày x Số ngày chậm thanh toán ( tính từ ngày phải thanh toán đến ngày một phía chấm dứt hợp đồng ) x Tổng số tiền chậm thanh toán;
- Tiền bồi thường thiệt hại tương đương 20% tổng giá trị Hợp đồng ;
- Tiền thuế GTGT và các khoản phí/lệ phí đã nộp; Tiền phí và lệ phí chuyển tên giao kèo sang cho bên thứ ba.
- Trường hợp Các Bên không hợp nhất nổi số tiền khấu trừ nêu trên , thì Các Bên cùng hợp nhất rằng tổng mức khấu trừ sẽ được ấn định là b ốn mươi phần trăm ( 4 0% ) tổng giá trị căn hộ.
- Hai bên thống nếu Bên Mua đã thanh án nạn mù chữ tiền mua căn hộ theo tiến độ thỏa thuận trong giao kèo này nhưng Bên Bán chậm bàn giao căn hộ theo quy định tại Điều 8 của Hợp đồng này thì phải chịu chế tài như sau:
+ Nếu Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên Mua trong thời gian từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 30/09/2017 thì Bên Bán phải thanh án nạn mù chữ cho Bên Mua khoản tiền phạt vi phạm bằng: 0 , 05%/ngày x Số ngày chậm bàn giao ( tính từ ngày 01/07/2017 đến ngày thực tế bàn giao ) x Tổng số tiền đã nộp;
+ Nếu Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên Mua sau ngày 30/09/2017 thì Bên Mua có quyền một phía chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên Bán thanh toán các khoản tiền sau:
Toàn bộ số tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán;
- Tiền phạt vi phạm hợp đồng theo công thức: 0 , 05% x Tổng số tiền đã nộp x Số ngày chậm bàn giao ( tính từ ngày 01/07/2017 đến ngày một phía chấm dứt hợp đồng ) ;
- Tiền bồi thường thiệt hại bằng 20% tổng số tiền đã nộp cho Bên bán.
- Trường hợp Bên Mua lựa chọn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì Bên Bán phải chịu phạt vi phạm bằng: 0 , 05%/ngày x Tổng số tiền đã nộp x Số ngày chậm bàn giao ( tính từ ngày 01/07/2017 đến ngày thực tế bàn giao ).
- Trường hợp đến hạn bàn giao căn hộ theo báo cáo của Bên Bán và căn hộ đã đủ tiêu chuẩn bàn giao theo thỏa thuận trong giao kèo này mà Bên Mua không nhận bàn giao thì Bên Bán có quyền một phía chấm dứt hợp đồng và bán căn hộ cho bên thứ ba. Bên Bán sẽ chỉ hoàn lại các khoản tiền cho Bên Mua sau khi Bên thứ ba thanh toán 100% giá trị căn hộ tính theo đơn giá mới.
Bên Bán sẽ trả lại số tiền mà Bên Mua đã thanh án nạn mù chữ sau khi đã khấu trừ các khoản tiền sau:
- Tiền phạt chậm thanh toán với số tiền bằng: 0 , 05%/ngày x Số ngày chậm thanh toán ( tính từ ngày phải thanh toán đến ngày một phía chấm dứt hợp đồng ) x Tổng số tiền chậm thanh toán;
- Tiền bồi thường thiệt hại tương đương 20% tổng giá trị Hợp đồng ;
- Tiền thuế GTGT và các khoản phí/lệ phí đã nộp; Tiền phí và lệ phí chuyển tên giao kèo sang cho bên thứ ba.
- Trường hợp Các Bên không hợp nhất nổi số tiền khấu trừ nêu trên , thì Các Bên cùng hợp nhất rằng tổng mức khấu trừ sẽ được ấn định là b ốn mươi phần trăm ( 4 0% ) tổng giá trị căn hộ.

Điều 13. Xác nhận của các bên
Bên Bán cam kết:
- Căn hộ nêu tại Điều 2 của giao kèo này thuộc quyền sở hữu của Bên Bán và không thuộc diện đã bán cho người khác , không thuộc diện bị cấm giao du theo quy định của pháp luật;
- Căn hộ nêu tại Điều 2 của giao kèo này được xây dựng theo đúng quy hoạch , đúng thiết kế và các bản vẽ được duyệt đã cung cấp cho Bên Mua , chắc chắn chất lượng và đúng các vật liệu xây dựng theo thuận trong giao kèo này.
Bên Mua cam kết:
- Đã tìm hiểu , coi xét kỹ báo cáo về căn hộ mua bán;
- Đã được Bên Bán cung cấp bản sao các giấy má việc công , tài liệu và báo cáo cần thiết liên tưởng đến căn hộ , Bên Mua đã đọc cẩn trọng và hiểu các quy định của giao kèo này cũng như các phụ lục đính kèm. Bên Mua đã tìm hiểu mọi vấn đề mà Bên Mua cho là cần thiết để kiểm tra mức độ xác thực của các giấy má việc công , tài liệu và báo cáo đó;
Số tiền mua căn hộ theo giao kèo này là hợp pháp , không có tranh chấp với bên thứ ba. Bên Bán sẽ không chịu bổn phận đối với việc tranh chấp khoản tiền mà Bên Mua đã thanh án nạn mù chữ cho Bên Bán theo giao kèo này. Trong trường hợp có tranh chấp về khoản tiền mua bán căn hộ này thì giao kèo này vẫn có hiệu lực đối với hai bên;
- Cung cấp các giấy má việc công cần thiết khi Bên Bán request theo quy định của luật pháp để làm thủ tục cấp Giấy xác thực cho Bên Mua.
Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là không có một sự hạn chế hay một trường hợp ngoại lệ nào cả tự nguyện , không bị ép buộc , lừa dối.
- Trong trường hợp một hoặc nhiều Điều , khoản , điểm trong giao kèo này bị cơ quan quốc gia có thẩm quyền tuyên là không mang lại kết quả , không đáng được coi trọng pháp lý hoặc chẳng thể sửa trị một nước theo quy định hiện hành của luật pháp thì các Điều , khoản , điểm khác của giao kèo này vẫn có hiệu lực sửa trị một nước đối với hai bên. Hai bên sẽ hợp nhất sửa đổi các Điều , khoản , điểm bị không mang lại kết quả hoặc không đáng được coi trọng pháp lý hoặc chẳng thể sửa trị một nước theo quy định của luật pháp và ăn nhập với ý chí của hai bên.
Hai bên xác nhận thực hành đúng các thỏa thuận đã quy định trong giao kèo này.

Điều 14. Sự kiện không thể làm khác
Các bên tán thành thỏa thuận một trong các trường hợp sau đây được coi là sự kiện bất khả kháng:
- Do chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc do thay đổi chính sách luật pháp của Nhà nước;
- Do phải thực hành quyết định của cơ quan quốc gia có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác do luật pháp quy định;
- Do tai nạn , ốm yếu thuộc diện phải đi Gấp rút cứu chữa tại cơ sở y tế;
Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Mọi trường hợp có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn về tài chính thuần tuý sẽ không được coi là trường hợp bất khả kháng.
- Khi hiện ra một trong các trường hợp không thể làm khác theo thỏa thuận tại khoản 1 Điều này thì bị đơn tác động bởi trường hợp không thể làm khác phải báo cáo trực tiếp cho bên còn lại biết trong kì hạn 2 ngày , kể từ ngày xảy ra trường hợp không thể làm khác. Việc bị đơn tác động bởi trường hợp không thể làm khác không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo giao kèo và cũng không phải là cơ sở để bên còn lại có quyền kết thúc giao kèo này.
- Việc thực hành nghĩa vụ theo giao kèo của các bên sẽ được tạm dừng trong thời kì xảy ra sự kiện không thể làm khác. Các bên sẽ tiếp chuyện thực hành các nghĩa vụ của mình sau khi sự kiện không thể làm khác kết thúc , trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 của giao kèo này.

Điều 15. Kết thúc giao kèo
giao kèo này được kết thúc khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
Hai bên cùng quan điểm hoặc suy nghĩ với ai đó kết thúc giao kèo bằng văn bản. Trong trường hợp này , hai bên lập văn bản thỏa thuận cụt ngủn các hoàn cảnh và kì hạn kết thúc hợp đồng;
Bên Mua chậm thanh án nạn mù chữ tiền mua căn hộ theo thỏa thuận tại điểm b khoản 1 Điều 12 của giao kèo này;
- Bên Mua không nhận bàn giao căn hộ theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Hợp đồng này
- Bên Bán chậm bàn giao căn hộ theo thỏa thuận tại điểm b khoản 2 Điều 12 của giao kèo này;
- Trong trường hợp một bị đơn tác động bởi sự kiện không thể làm khác chẳng thể khắc phục được để tiếp chuyện thực hành nghĩa vụ của mình trong kì hạn 15 ngày , kể từ ngày xảy ra sự kiện không thể làm khác và hai bên cũng không có thỏa thuận khác thì bên kia ( bên có quyền ) được một phía kết thúc giao kèo này và việc kết thúc giao kèo này không được coi là vi phạm hợp đồng.
- Việc xử lí hậu quả do kết thúc giao kèo theo quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo thoả thuận tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật .
Các thỏa thuận khác được quy định tại Hợp đồng này và pháp luật.

Điều 16. Báo cáo
chức vị để các bên nhận báo cáo của bên kia được ghi chi tiết tại Mục báo cáo về các bên giao kết hợp đồng tại phần đầu của hợp đồng
- Hình thức báo cáo giữa các bên: Các báo cáo giữa Bên Bán và Bên Mua theo giao kèo này sẽ được coi là đã được gửi đến cho bên nhận sau khi báo cáo đó đã được gửi đi theo một trong các phương thức sau: gửi thư chắc chắn , gửi email , gửi SMS , gửi fax , đăng trên website của Bên Bán , hoặc được giao tận tay theo các chức vị của Các Bên được ghi ở trên. Bên Bán có bổn phận gửi báo cáo theo đúng chức vị Bên Mua đăng kí và Bên Mua có nghĩa vụ hấp thụ báo cáo và đảm bảo có người ủy quyền hấp thụ báo cáo trong trường hợp Bên Mua không có mặt tại chức vị đăng kí. Trường hợp gửi thư chắc chắn , chứng từ của chức vụ chuyển phát báo cáo sẽ được coi là chứng cớ hợp thức đối với việc Bên Bán đã gửi báo cáo cho Bên Mua. Việc thay đổi chức vị phải được báo cáo ngay cho bên kia bằng văn bản. Bên Bán sẽ không chịu bổn phận trong trường hợp Bên Bán đã gửi báo cáo về đúng chức vị Bên Mua đăng kí ở trên nhưng Bên Mua không nhận được báo cáo hoặc Bên Mua thay đổi chức vị nhưng không thông báo kịp thời cho Bên Bán.
- Bất kỳ báo cáo , request , báo cáo , khiếu nại phát sinh liên tưởng đến giao kèo này phải được lập thành văn bản. Hai bên hợp nhất rằng , các báo cáo , request , khiếu nại được coi là đã nhận nếu gửi đến đúng chức vị , đúng tên người nhận báo cáo , đúng hình thức báo cáo theo thỏa thuận tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và trong thời kì như sau:
- Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay và có chữ ký của người nhận thông báo;
- Vào ngày bên gửi nhận được báo cáo chuyển fax thành công trong trường hợp gửi báo cáo bằng fax;
- Vào ngày ghi gửi , kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp gửi báo cáo bằng thư chuyển phát nhanh;
* Các bên phải báo cáo bằng văn bản cho nhau biết nếu có request thay đổi về chức vị , hình thức và tên người nhận thông báo; nếu khi đã có thay đổi về chức vị , hình thức , tên người nhận báo cáo mà bên có thay đổi không thông báo lại cho bên kia biết thì bên gửi báo cáo không chịu bổn phận về việc bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo.

Điều 17. Giải quyết tranh chấp
- Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của giao kèo này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết phê duyệt thương thuyết. Trong kì hạn 15 ngày , kể từ ngày một trong hai bên báo cáo bằng văn bản cho bên kia về tranh chấp phát sinh mà tranh chấp đó không được thương thuyết giải quyết thì một trong hai bên có quyền request tòa án giải quyết theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Điều 18. Hiệu lực của giao kèo
- giao kèo này có hiệu lực kể từ ngày ký
giao kèo này có 18 Điều , được lập thành 05 bản và đáng được coi trọng như nhau , Bên Mua giữ 01 bản , Bên Bán giữ 04 bản để lưu trữ , làm thủ tục nộp thuế , lệ phí và thủ tục cấp Giấy xác thực cho Bên Mua.
- Kèm theo giao kèo này là 01 ( một ) bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ mua bán , 01 ( một ) bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng có căn hộ mua bán , 01 ( một ) bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa nhà cư xá có căn hộ mua bán nêu tại Điều 2 của giao kèo này đã được phê duyệt , 01 ( một ) bản nội quy quản lý sử dụng nhà cư xá , 01 ( một ) bản danh mục vật liệu xây dựng căn hộ.
- Các phụ lục đính kèm giao kèo này và các sửa đổi , bổ sung theo thỏa thuận của hai bên là nội dung không tách rời giao kèo này và có hiệu lực sửa trị một nước đối với hai bên.
- Trong trường hợp các bên thỏa thuận thay đổi nội dung của giao kèo này thì phải lập bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên ./.

BÊN MUA

BÊN BÁN

PHỤ LỤC giao kèo

Chung Cư Goldmark City

Chung Cư Goldmark City

Chung Cư Goldmark City

Chung Cư Goldmark City

Chung Cư Goldmark City

Chung Cư Goldmark City


_______________________________________